profil

Sponzorujeme
Vzdáním se části, případně celého honoráře, podporujeme zajímavé, neziskové projekty.
Rotary International
Business Angels Czech
Český Národní Výbor Frankofonního Ekonomického Fóra
Obec Slovákov v ČR
Galerie Tvrdohlaví

Profil společnosti

Společnost European Network Company - EUNECO.COM pomáhá svým klientům využívat příležitosti, které přinášejí nové digitální technologie.

Nepřeceňujeme význam internetu. Vnímáme ho zejména jako unikátní médium, které ve spojení s ostatními komunikačními kanály zjednodušuje a zefektivňuje organizační a podnikové procesy.

Internetové řešení nevnímáme jako účel, ale jako prostředek k účinné prezentaci a komunikaci v dnešním globálně propojeném světě.

Inovativní přístup, který svým klientům poskytujeme, vede k zefektivnění procesů a nalezení nových obchodních příležitostí.

Námi navrhovaná řešení vedou k jednoznačným a měřitelným pozitivním výsledkům. Kromě prokazatelného snížení nákladů zvyšují konkurenceschopnost a zlepšují vnější a vnitřní vztahy.

U komerčních projektů navíc vedou k zvyšování obratu a zisku.

Spolupráci s klientem vnímáme jako neustálý proces.

Základem našeho úspěchu je:

  • osobní přístup ke specifickým potřebám klienta
  • dodržování termínů a cenových kalkulací
  • dokonalá znalost nejmodernějších technologií
  • kreativní a intuitivní přístup
  • standardizovaná metodika řízení projektů
  • vyhodnocení účinnosti zvolené strategie
  • přinášením řešení - předcházíme problémům
ZpětNahoruFilozofie firmy