reseni

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je nezbytnou a užitečnou součástí úspěšného projektu.

Projektová dokumentace zpravidla obsahuje:

 • Plán projektu
 • Analýza potřeb a technická specifikace
  • Podrobná struktura a popis cílů projektu
  • Návrh řešení formou případových studií
  • Popis integrace s případnými externími aplikacemi
  • Analýza bezpečnosti a případných rizik
  • Model výstupu uživatelského rozhraní
  • Časový harmonogram realizace
  • Denník projektu
 • Seznam problémů a chyb
 • Seznam změnových požadavků
 • Změnový požadavek
 • Zápis z jednání
 • Předávací protokoly

Součástí předávacího protokolu je předání zdrojových kódu a projektové dokumentace a to jak v tištěné, tak v digitální podobě.

ZpětNahoruMetodika projektu