reseni

Popis řešení

Architektura systému dynamických aplikací

Společnost European Network Company s.r.o. vytváří zpravidla projekty na základě modelu třívrstvé architektury. Výhodou je oddělení dat od aplikační logiky a prezentační logiky systému. Třívrstvová architektura umožňuje modulárnost řešení, což je spojeno s následujícími výhodami:

  • možnost distribuce jednotlivých vrstev na více serverech
  • jednoduchá aktualizace jednotlivých vrstev
  • možnost posilovat a vyvíjet jednotlivé vrstvy a doplňovat moduly

Návrh vhodného HW řešení

Na základě analýzy potřeb klienta vypracujeme nejoptimálnější variantu hardware řešení. Při návrhu řešení vycházíme z potřeb klienta, cíle projektu a finančního rozpočtu. Dodávky HW připravíme přesně na míru klienta.

Návrh vhodného operačního systému

Doporučujeme operační systém na báze Unix-u, konkrétně jeho open source derivát Linux. Linux představuje velice stabilný systém, který zabezpečuje maximální stabilitu a umožňuje velice jednoduchou vzdálenou správu.
V případě požadavků jsme schopni provozovat a vyvíjet i v prostředí Windows.

Návrh vhodného aplikačního serveru

Jako aplikační server doporučujeme pro většinu řešení Apache server. Apache server je nejpoužívanějším serverem pro webové aplikace. Aktuální a podrobné informace lze nalézt zde: http://www.serverwatch.com/stats

Návrh vhodného databázového serveru

Návrh na výběr vhodného databázového serveru vychází z analýzy požadavků aplikace na objem dat a jejich strukturu. Doporučujeme databáze MySQL, které vyhovují pro bezproblémový chod naprosté většiny aplikací. V případě požadavků klienta jsme schopni dodat i databáze Oracle, nebo MS SQL.

Návrh vhodných integračních postupů

Dynamické aplikace a řešení, které poskytujeme, umožňují inteligentní komunikaci s ostatními částmi informačního systému. Jako nejvhodnější prostředek pro integraci informačních systému doporučujeme jazyk XML.

ZpětNahoruEfektivní komunikace