reseni

Metodika vedení projektu

Všechny projekty společnosti European Network Company vedou erudovaní odborníci s dlouholetou praxí a s rozsáhlými odbornými znalostmi. Programátoři jsou součástí vývojových týmů, které řídí zkušený vedoucí projektu.

Vedoucí projektu řídí veškeré projekty na základě důsledného dodržování projektové metodiky. Díky pečlivě organizovanému procesu vývoje projektu dodáváme projekty v dohodnutém termínu a v rámci schváleného rozpočtu.


1. Analýza požadavků

Před samotným zahájením prací vedoucí projektu efektivně komunikují s odpovědnými pracovníky klienta. Výsledkem této otevřené komunikace je písemné stanovení:

 • Specifikace požadavků klienta
 • Přesná definice cíle projektu
 • Přesná definice rozsahu projektu
 • Definice pravidel komunikace
 • Upřesnění výše rozpočtu a jeho čerpání

Závazným dokumentem pro obě smluvní strany je Zadání specifikace projektu, které obsahuje:

 • Cíle projektu
 • Rozsah projektu
 • Očekávání klienta
 • Funkční specifikace projektu
 • Technická specifikace řešení projektu
 • Požadavky na strukturu projektu
 • Požadavky na obsah projektu
 • Zajištění zdrojů obsahu
 • Požadavky na marketing
 • Požadavky na grafické zpracování
 • Požadavky na uživatelské rozhraní
 • Požadavky na bezpečnost
 • Požadavky na procesní návaznost
 • Požadavky na systémovou integraci
 • Rizika řešení a návrh na jejich minimalizace
 • Časový harmonogram projektu včetně podrobného popisu jednotlivých fází
 • Časová souslednost sub-fází projektu
 • Výstupní dokumenty

2. Návrh řešení

Plán projektu je součástí detailní projektové dokumentace. Současně je plán podkladem pro další realizaci projektu. Plán projektu obsahuje:

 • Funkční návrh projektu
 • Specifikace obsahu a jeho struktura
 • Návrh databázového modelu
 • Návrh uživatelského rozhraní
 • Návrh bezpečnosti
 • Specifikace dokumentace
 • Časový harmonogram
  • Návrhu
  • Vývoje
  • Testování
  • Implementace
  • Dokumentace
  • Školení
  • Vývoje obsahu
  • Verzí

3. Implementace

Fáze implementace zahrnuje zpravidla následující úkony:

 • Grafický návrh
 • Tvorba grafické osnovy
 • Programovaní modulů
 • Vývoj uživatelského rozhraní
 • Integrace obsahu
 • Integrace řešení projektu
 • Systémová integrace
 • Dokumentace projektu
 • Plán správy a podpory projektu

4. Testování a spuštění projektu

Ve čtvrté fáze realizace projektu budou implementovaná řešení systematicky testovaná dle výkonu, funkčnosti a bezpečnosti. Projekt bude podroben zkouškám a budou na něm záměrně prověřovány nestandardní kroky uživatelů.

Pracovníci klienta absolvují školení pro práci s aplikacemi projektu.

Řešení projektu se spustí do ostrého provozu.

Fáze testování zahrnuje tyto kroky:

 • Testování výkonu a funkčnosti systému
 • Bezpečnostní audit
 • Školení odpovědných pracovníků klienta
 • Spuštění aplikace projektu

5. Vyhodnocení a podpora

Po spuštění aplikace projektu naše práce nekončí. Ve spolupráci s klientem zpracujeme vyhodnocení projektu. Současně poskytneme podporu aplikace a její správu.

Fáze vyhodnocení zahrnuje tyto kroky:

 • Vyhodnocení funkčnosti řešení
 • Vyhodnocení bezpečnosti řešení
 • Vyhodnocení dosažených cílů
 • Podpora řešení
 • Údržba systému

6. Návrh změn a úpravy projektu

Po vyhodnocení dosažených výsledků a po ukončení srovnávací analýzy mezi cíly a výsledky projektu nastupuje závěrečná fáze. Společne s klientem navrhneme změnu funkčnosti, případně grafického zpracování projektu za účelem dosažení maximálního efektu.

Fáze Návrh změn a úpravy projektu zahrnuje tyto kroky:

 • Požadavky změn funkčnosti systému
 • Požadavky rozšíření funkčnosti systému
 • Požadavky rozšíření aplikace o další moduly
 • Požadavky změny grafických úprav
 • Požadavky rozšíření grafické části
 • Další požadavky na projekt

ZpětNahoruSlužby