reseni

Efektivní komunikace

Efektivní komunikace je základem oboustranně výhodné a dlouhodobé spolupráce. Velký důraz klademe na řádnou evidenci a dokumentaci všech použitých komunikačních kanálů.

V období tvorby jednotlivých kroků projektu je vedena agenda průvodních dokumentů, které specifikují realizované, případně problémové kroky. Tyto dokumenty jsou důležitou součástí smluvního vztahu a jejich pečlivé a svědomité vedení je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace projektu.

Pečlivá příprava plánu projektu včetně mapy serveru zabrání případným nedorozuměním, dodatečným úpravám zadání a zbytečným úpravám již hotové práce a kompetenčním sporům.

ZpětNahoruDokumentace