reseni

WEB pro členské organizace

profesionální dynamická webová prezentace s redakčním systémem WebEditor


Members Web plus

Internet je ideálním médiem pro efektivní komunikaci členských organizací, a to jak s širokou veřejností, tak mezi jednotlivými členy navzájem. Webové prostředí umožňuje publikování všech nezbytných informací prakticky bez omezení rozsahu. Internetové řešení pro členské organizace umožňuje rozšířit prezentaci o fotografie, dokumenty ke stažení a mulitmediální soubory.

Redakční systém WebEditor umožňuje pohodlnou aktualizaci vybraných částí prezentace jednotlivými odpovědnými redaktory. Vytvoření redakčního týmu, jehož členové jsou geograficky rozptýleni, je velice jednoduché. Přístup do neveřejné, pouze pro registrované členy přístupné části prezentace, je chráněn autorským jménem a heslem (modul ExtraNet).

10 nezbytných součástí moderní webové prezentace pro členské organizace

Obecné informace o organizaci

Members Web plusWebové řešení umožňuje zveřejnit neomezené množství informací a dokumentů. Navrhneme vám intuitivní strukturu navigace prezentace. Hierarchické členění vzájemně propojených odkazů zajistí přehlednost prezentace i při větším množství informací.

Redakční systém WebEditor

Members Web plusRedakční systém WebEditor umožňuje pohodlnou aktualizaci webové prezentace prostřednictvím internetového prohlížeče. Přístup do administrační části pro aktualizaci jednotlivých částí prezentace je chráněn heslem. Administrátor webu má právo zřizovat přístupová práva jednotlivým členům organizace pro aktualizaci svěřených odkazů dle potřeby.

Modul ExtraNet

Members Web plusVetší členské organizace ocení možnost přístupu do neveřejné, heslem chráněné části, která je přístupná pouze registrovaným uživatelům. Přístup do extranetové části zřizuje administrátor webu jednotlivým členům dle organizační struktury organizace.

Dokumenty ke stažení

Members Web plusRedakční systém WebEditor umožňuje vložit do prezentace libovolné množství dokumentů ke stažení. Příručky, manuály, formuláře a další nezbytné soubory mohou návštěvníci webu stahovat a následně s dokumenty pracovat.

Aktuality

Members Web plusInformujte širokou veřejnost, ale i členskou základnu o své činnosti a aktualitách vaši organizace. Redakční systém WebEditor umožňuje pohodlnou aktualizaci webu z jakéhokoliv místa, kde je připojení k internetu.

Digitální podoba pravidelného magazínu

Members Web plusVydává-li vaše organizace pravidelné tištěné informace, ať již ve formě magazínu nebo letáku (newsletter), zakomponujte její digitální podobu do webové prezentace. Modul redakčního systému WebMagazine umožňuje správu jednotlivých čísel magazínu včetně přehledného archivu.

Seznam užitečných odkazů

Members Web plusVytvořte samostatnou část prezentace pro umístění užitečných odkazů na internetové prezentace s podobnou činností, jako má vaše organizace. Modul Seznam linků, který je součástí redakčního systému WebEditor, umožňuje správu neomezeného počtu odkazů prostřednictvím hierarchizované struktury. Odkazy je možné prohledávat a třídit do podoby seznamů a katalogů.

Jazykové mutace prezentace

Members Web plusBuďte srozumitelní i pro cizince. Minimálně anglická mutace prezentace je s plánovaným vstupem ČR do EU nezbytností. Redakční systém WebEditor umožňuje zakládání neomezeného počtu jazykových mutací vašeho webu. Jazykové mutace prezentace nemusí mít stejnou strukturu navigace.

Registrace ve vyhledávačích

Members Web plusZaregistrujte prezentaci ve vyhledávačích. Většina uživatelů informace vyhledává prostřednictvím vyhledávačů a katalogových seznamů. Investice do placených odkazů se vyplatí.

Návštěvnost - WebTraffic

Members Web plusSledujte pravidelně, kdo vaše stránky navštěvuje. Počet návštěvníků by neměl být jediným údajem, který sledujete. Server Návštěvnost vám umožňuje sledovat odkud (z jakých zemí a z jakých serverů) přistupují vaši návštěvníci. Zjistíte, jaké při tom používají vyhledávače a klíčová slova. Zjistíte, přes které stránky na váš web vstupují. Odhalíte slabá místa, resp. stránky, kde opouštějí vaši prezentaci. Na základě analýzy návštěvnosti můžete vyhodnocovat účinnost zvolené reklamní strategie (placené odkazy, inzerce, reklamní bannery, direct e-mailingové kampaně atd.).

ZpětNahoruhlavní vlastnosti